Tại diễn đàn lần này, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã thảo luận, ký kết Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch vùng giai đoạn 2020-2025 và thông qua kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng giai đoạn 2020-2021.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, phát biểu chào mừng diễn đàn.

Chương trình liên kết phát triển du lịch giữa TP Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ liên kết hợp tác giữa lãnh đạo các tỉnh, thành, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các Hiệp hội du lịch và doanh nghiệp du lịch của các vùng, tập trung vào 4 nội dung chính, gồm công tác quản lý nhà nước về du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch.

Tại diễn đàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã trao tặng kinh phí hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ ở các tỉnh Quảng Nam (hơn 10,6 tỷ đồng), Quảng Ngãi (hơn 8,7 tỷ đồng), Thừa Thiên - Huế (7 tỷ đồng), Bình Định (3 tỷ đồng), TP Đà Nẵng (200 triệu đồng).
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao kinh phí hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ.
Ngọc Thi