Đặc biệt, có 15 lễ hội tiêu biểu, đặc sắc của dân tộc Xê Đăng được huyện thống nhất giữ gìn, khôi phục. Hằng năm, huyện Tu Mơ Rông đã quan tâm đầu tư kinh phí để phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào, duy trì tổ chức các ngày hội văn hóa, thể thao tại các xã và cụm xã (với các hoạt động biểu diễn cồng chiêng, tái hiện lễ hội, nhạc cụ dân tộc, trình diễn trang phục dân tộc và thi các làn điệu dân ca, dân vũ đã được tái hiện một cách phong phú và đa dạng). Nhờ đó, bản sắc văn hóa riêng, lâu đời của đồng bào dân tộc Xê Đăng được lưu giữ như các lễ hội đâm trâu, làm máng nước, ăn mừng lúa mới…

Huyện Tu Mơ Rông cùng với huyện Kon Plông là hai địa phương của tỉnh Kon Tum thuộc diện huyện nghèo 30a của cả nước

N.H.Khôi