Diễn ra từ tháng 1/2015 đến 28/3/2015. Thời hạn đăng ký dự thi cuối cùng là ngày 1/3.

Hội thi "Tự hào sử Việt 2015" chủ đề "Tự hào 20 năm thành phố tôi yêu" nhằm chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hưởng ứng cuộc vận động "Dân ta phải biết sử ta".

Đây cũng là sân chơi nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, truyền bá, học tập lịch sử truyền thống trong đoàn viên thanh niên và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân nói chung, tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh nói riêng trong việc tìm hiểu lịch sử, truyền thống dân tộc.

Có 2 hình thức thi trực tuyến và thi theo đội tuyển. Giải thưởng chung cuộc gồm hiện kim và giấy khen của Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh và 1 chuyến hành trình về nguồn do Thành Đoàn tổ chức.

N.H.