Nhà văn Lan Khai sinh ngày 24/6/1906 tại xã Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, mất ngày 29/11/1945 tại Lũng Cò, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Cái chết của nhà văn Lan Khai từng là một tấm màn bí mật, là nỗi oan khuất mà gia đình ông phải mang trong suốt mấy chục năm qua, mãi đến gần đây mới được làm sáng tỏ là do một tên côn đồ sát hại.

Nhà văn Lan Khai mất khi chưa tròn 40 tuổi đời, nhưng ông đã để lại nhiều tác phẩm văn học có giá trị lớn gồm 48 tiểu thuyết, 31 truyện ngắn, 13 tác phẩm ký, 25 tác phẩm tiểu luận phê bình, trong đó tiêu biểu là các tiểu thuyết "Lầm than", tập truyện "Chuyện đường rừng"… được nhiều bạn đọc yêu mến và giới chuyên môn đánh giá cao.

Để có những đánh giá đúng về đóng góp to lớn của nhà văn Lan Khai đối với văn học Việt Nam hiện đại, sắp tới Hội Nhà văn Việt Nam sẽ xuất bản một cuốn kỷ yếu về ông, đồng thời tổ chức sưu tầm, biên soạn và xuất bản "Tổng tập Lan Khai" để bạn đọc có thể dễ dàng tiếp cận di sản văn học đồ sộ của ông

Nguyệt Hà