PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh và ban tổ chức hội thảo trao đổi với báo chí ngày 10/11.

Dự kiến, hội thảo diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12/11 tại TP.HCM, có sự tham gia của trên 200 đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ trên cả nước. Tại hội thảo, các đại biểu sẽ cùng thảo luận 4 vấn đề. Đạo đức trong văn học nghệ thuật nhìn từ lịch sử văn học nghệ thuật thế giới và Việt Nam. Thực trạng đạo đức trong văn học nghệ thuật Việt Nam, những giá trị đạo đức mới, giá trị đạo đức truyền thống được bảo tồn, phát huy . Suy thoái đạo đức trong quan hệ với văn học nghệ thuật có tác động gì đối với phát triển và suy thoái đạo đức trong xã hội? Vai trò của văn học nghệ thuật và trách nhiệm của nghệ sĩ trong việc hướng con người đến cái chân, thiện, mỹ, đặc biệt là trách nhiệm của nghệ sĩ trong quan hệ biện chứng giữa văn học nghệ thuật với đạo đức xã hội. Các kiến nghị, giải pháp về văn học nghệ thuật trong xây dựng đạo đức, lối sống, nhân cách cho các thế hệ con người Việt Nam.

Được biết, đến cuối ngày 10/11, có khoảng 100 tham luận của các đại biểu đã được gửi về cho ban tổ chức. Trong 2 ngày diễn ra hội thảo, đoàn chủ tịch chủ trì hội thảo gồm: PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, PGS.TS Đào Duy Quát, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương, GS.TS Đinh Xuân Dũng, nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch UB toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam và PGS.TS Phan Trọng Thưởng

N.H.