Chương trình gồm những tiết mục biểu diễn tổng hợp đặc sắc, giàu tính nghệ thuật, thể hiện truyền thống lịch sử, văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia, thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, thủy chung trong sáng giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam – Lào.

Những tiết mục văn nghệ còn ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước của nhân dân hai nước, ca ngợi mái trường Học viện ANND đã được thể hiện sinh động, đậm tính nghệ thuật bởi hơn 100 cán bộ, giáo viên, học viên của Học viện và lưu học sinh Lào.

Đại tá Phí Đức Tuấn, Phó Giám đốc Học viện ANND cho biết, Học viện ANND đã từng đào tạo nhiều lớp cán bộ an ninh Lào và đặc biệt, đồng chí Cay Sỏn Phôn Vi Hẳn – lãnh tụ của nước CHDCND Lào cũng đã từng đến Học viện ANND khai giảng, nói chuyện và dự lễ tổng kết các lớp huấn luyện cho lực lượng an ninh Lào

Thu Phương