Về các tiết mục, Ban giám khảo trao 20 giải A, 14 giải B và 18 giải C, trong đó có giải dành cho thể loại kịch (giải A cho tiểu phẩm "Con sai rồi" của đội cán bộ)..

500 diễn viên đến từ đội văn nghệ khối cán bộ, đội chuyên khoa 1, 2, 3 và đội chuyên khoa Tin học - Ngoại ngữ và Quốc tế đã trình diễn 58 tiết mục văn nghệ ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, lực lượng Công an và Học viện ANND

T.Phương