Triệu Tổ Miếu là một trong 5 miếu thờ quan trọng của triều Nguyễn, được xây dựng sớm nhất trong Hoàng thành Huế (1804) để làm nơi thờ tự ông bà Nguyễn Kim – vị tổ của 9 chúa triều Nguyễn.

Đây là di tích mang nhiều ý nghĩa văn hóa, lịch sử độc đáo của quần thể di tích Cố đô Huế, song do tác động của thời tiết và chiến tranh, công trình này đang dần xuống cấp nghiêm trọng.

A.Khoa