Thông qua gần 2.000 tài liệu, hiện vật tiêu biểu trong bề dày chiến công của lực lượng Công an nhân dân suốt 70 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, bảo tàng đã tái tạo lại hành trình lịch sử ra đời và lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân.

Dưới đây là hình ảnh tại Bảo tàng Công an nhân dân:

Bảo tàng Công an nhân dân.
Tượng đài Bác Hồ trong quần thể kiến trúc bảo tàng.
Các  chiến sĩ Công an trẻ đến thăm quan các hiện vật.
Chiếc súng carbin của đồng chí Hoàng Hữu Kháng sử dụng bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Mảnh vải bịt mắt đồng chí Võ Thị Sáu tại pháp trường Hàng Dương, Côn Đảo .
Trang phục Công an nhân dân  sử dụng trong những ngày đầu cách mạng.
Các  trang bị của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh sử dụng làm nhiệm vụ.
Súng phóng lựu Công an Xung phong Hà Nội sử dụng thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Các thiết bị  được lực lượng công an thu được trong chuyên án TN25.
Hành trang của người chiến sĩ Công an nhân dân lên đường chi viện cho an ninh Miền Nam.
Một số sản phẩm do Công an xưởng Nam Bộ sản xuất phục vụ chiến đấu trong thời kỳ  kháng chiến chống Pháp .
Trần Ngọc