Thời gian qua, ông Nguyễn Văn Mễ đã có nhiều đóng góp trong việc hợp tác giữa Pháp và tỉnh Thừa Thiên-Huế trong các hoạt động như tổ chức Festival Huế định kỳ 2 năm/lần; hợp tác đưa tiếng Pháp vào giảng dạy trong các trường học ở Huế; đào tạo nguồn nhân lực về ngành Y tại Pháp. Ông Mễ cũng là người ký quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa Pháp tại Huế.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam trao Huân chương Quốc công cho ông Nguyễn Văn Mễ...
...và trao Cành cọ Hàn lâm cho Dịch giả Bửu Ý.

Trong khi đó, dịch giả Bửu Ý là người có công giảng dạy về văn học Pháp và giới thiệu về nền văn hóa, văn minh Pháp.

Được biết, Huân chương Quốc công là một huân chương của Cộng hòa Pháp được Tướng Charles de Gaulle thành lập năm 1963 để tôn vinh những đóng góp của các cá nhân, quân sự hoặc dân sự cho nước Pháp.

Anh Khoa