Đạo sắc phong là một bản viết lớn trên loại giấy quý có hình rồng chìm. Đặc biệt, đã trải qua hơn 200 năm trong điều kiện tự nhiên nhưng đạo sắc vẫn không hề bị mục nát. Do đó có thể dịch nghĩa rất dễ dàng văn tự, cho biết phong vị thần rất lớn là Vua bà Đào Thánh Hồng Nương Lê Thị Yến vào hàng Đại Vương cùng với các mỹ từ ban cho Thần.

Đi kèm với đạo sắc phong này là cuốn Thần tích trong đó có ghi Vua bà Lê Thị Yến người Bắc Ninh, được phong cấp Đại vương, sau khi bà mất, triều đình cho xây dựng một ngôi đền mang tên "Cung Từ Linh" tại Đan Tràng xã (nay là thôn Đồng Tràng), "đường con phượng giáp tam thôn" (nay là 3 thôn Đồng Tràng, Bích Lâm, Bích Cẩm).

Theo Giáo sư sử học Lê Văn Lan, đây là chứng tích rất quý của nhà Tây Sơn đời vua Cảnh Thịnh với 211 năm tuổi, là tài sản quốc gia cần được bảo vệ theo Luật Di sản. Hiện cả hai di vật này được một gia đình nông dân ở thôn Đồng Tràng lưu giữ

L.M.T.