Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã thông báo những thành tựu kinh tế - xã hội thành phố đạt được trong năm 2012; đồng thời khẳng định Đảng bộ Hà Nội đánh giá cao công lao đóng góp của các chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ, trí thức trong sự nghiệp phát triển của Thủ đô.

Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Liên hiệp hội Văn học nghệ thuật Hà Nội đề xuất: Đội ngũ nhà văn luôn mong muốn thành phố Hà Nội tạo điều kiện để có nhiều diễn đàn, thể hiện những quan điểm, chính kiến của giới văn nghệ sĩ về các vấn đề then chốt xây dựng Đảng, hội nhập quốc tế, an ninh xã hội... Giới văn nghệ sĩ luôn sát cánh và góp sức xây dựng, phát triển Thủ đô

T.Tùng