Theo đó, quy hoạch tu bổ tôn tạo trên cơ sở kiến trúc gốc gồm các tòa Tiền bái và Hậu cung, nền móng những hạng mục công trình như Điện Mẫu, Điện thờ Đức Ông, Miếu thờ Thổ địa, Nghi môn, Tả hữu vu, Cổng tứ trụ…

Ngoài ra, dự án còn xây dựng hệ thống sân vườn, đường giao thông nội bộ phù hợp với địa hình và không gian ngôi đền truyền thống, bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa các khu vực chức năng trong và ngoài di tích; xây dựng hệ thống cấp nước; cấp điện, bảo tồn cây xanh…

Dự án do UBND huyện Ba Vì làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6

Hải Châu