Các cổ vật được trưng bày và đấu giá.

Cùng với một hội thảo về xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đây sẽ là lần đầu tiên có cuộc trưng bày cổ vật từ các bộ sưu tập của tư nhân ở nhiều địa phương trong cả nước. Các cổ vật cũng lần đầu được tổ chức bán đấu giá công khai. Số tiền thu được sẽ dành trích ra 40 triệu đồng để ủng hộ đồng bào nghèo ăn Tết.

Theo ông Đào Phan Long, Chủ tịch Hội cổ vật Thăng Long: Cuộc triển lãm sẽ gồm 1.370 hiện vật gốm, sứ, đồng còn nguyên vẹn của nhiều Hội cổ vật: Thăng Long (Hà Nội), Thiên Trường (Nam Định), Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Bình…

Trong đó, có trống đồng Đông Sơn, vũ khí đồng Đông Sơn, đồ đồng thế kỷ I - III, lọ gốm Hán Việt, bát gốm Lý Trần Lê, đồ đá cổ các loại, gương đồng cổ các loại… Giá khởi điểm của các cổ vật là 70 triệu đến hơn 200 triệu đồng/hiện vật, tùy theo giá trị của mỗi loại.

Những hiện vật này sẽ là những minh chứng quan trọng về nền văn hóa, kỹ thuật và chủ quyền dân tộc trong lịch sử 4.000 năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của chúng ta

Thanh Hằng