Nội dung biểu diễn là các tác phẩm ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, ca ngợi các Anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; các tác phẩm nổi tiếng nước ngoài được nhân dân đặc biệt là thanh, thiếu niên yêu chuộng.

Dự kiến biểu diễn tại 2 địa điểm: Nhà kèn Vườn hoa Lý Thái Tổ và Vườn hoa Lý Tự Trọng (cạnh Hồ Tây), thời gian từ 17h - 18h15 thứ bảy hoặc chủ nhật hằng tuần

C.L.