Theo Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội, các cấp ủy, chính quyền cần nắm chắc tình hình, dự báo và bám sát những vấn đề nhậy cảm, phức tạp, đánh giá khả năng tác động đến tâm lý, tư tưởng, dư luận xã hội…; đặc biệt, khi xảy ra vụ việc, vấn đề gây bức xúc tại địa phương, đơn vị, phải chủ động, kịp thời cung cấp những thông tin khách quan, trung thực cho báo chí...

Thành ủy Hà Nội yêu cầu: UBND TP, các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc phải phân công cán bộ có trách nhiệm cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí. Khi cần thiết, lãnh đạo các địa phương, đơn vị trực tiếp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Theo Thành ủy Hà Nội, thời gian qua còn có không ít tin, bài phản ánh chưa đúng bản chất vấn đề, vụ việc; đăng tải những thông tin chưa được thẩm tra xác minh; thông tin một chiều, thiếu chính xác, gây dư luận bức xúc, tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm cán bộ, đảng viên và nhân dân, gây khó khăn cho triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội. Sở dĩ có tình hình như vậy, theo nhận định của Thành ủy Hà Nội, ngoài trách nhiệm của một số cơ quan báo chí, còn có nguyên nhân quan trọng là do nhiều lãnh đạo địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ vai trò, tác động của báo chí, chưa quan tâm đúng mức việc cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật

N.Yến