Các tác phẩm tham dự có nội dung phản ánh chính xác, kịp thời, hiệu quả về phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, luật pháp và chính sách của Nhà nước về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; những thành tựu, kết quả của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong 50 năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn 2001-2010 và năm 2010; những khó khăn, thách thức và định hướng của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2020.

Bên cạnh đó, các tác phẩm có thể đề cập đến tiến độ, giải pháp và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 như: giảm tỷ lệ sinh, tỷ số giới tính khi sinh, tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh; phát hiện, giới thiệu những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay của các địa phương, cơ sở trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Tác phẩm dự Giải phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 11/7/2010 đến hết ngày 15/10/2011, ở các loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, báo nói và báo hình.

Tác phẩm báo in có thể gửi nguyên bản gốc hoặc photo, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

Tác phẩm báo điện tử phải in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

Tác phẩm phát thanh, truyền hình phải gửi băng, đĩa ghi tiếng, ghi hình - CD, VCD, DVD - có lời viết và lời bình in trên giấy A4 kèm theo.

Những tác phẩm đã tham dự các cuộc thi khác ở Trung ương và địa phương vẫn được quyền dự Giải nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

Về cơ cấu giải thưởng: Giải cho tác phẩm truyền hình gồm 1 giải A 15 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải 10 triệu đồng; 3 giải C mỗi giải 8 triệu đồng; 12 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng. Giải cho các loại hình báo chí khác gồm, 1 giải Đặc biệt 12 triệu đồng; 2 giải A, mỗi giải 10 triệu đồng; 05 giải B, mỗi giải 8 triệu đồng; 8 giải C, mỗi giải 5 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm tham dự Giải.

Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 15/10/2011- theo dấu Bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Thư ký Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ - Hà Nội

Hải Châu