Trong đó, một số tỉnh, thành phố có nhiều tác phẩm dự thi, có tác giả gửi nhiều bài dự thi như: Thành phố Hồ Chí Minh 57 bài, Hà Nội 53 bài, Cần Thơ 28 bài, Nghệ An 27 bài, Khánh Hòa 20 bài, Hải Phòng 18 bài. Đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng đã phát động tích cực ở hội âm nhạc địa phương và tổ chức nộp bài tập thể. Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ, Bình Định đã tổ chức vòng sơ loại để tuyển chọn, trao giải cho các tác phẩm đạt chất lượng tại địa phương và gửi tham dự cuộc thi toàn quốc.

Trong số 301 tác giả dự thi có nhiều tác giả ở độ tuổi từ 60 tuổi trở lên, có tác giả đang định cư bên nước ngoài, nhiều tác giả nộp từ 02 đến 08 tác phẩm dự thi. Các tác giả gửi bài dự thi đa dạng bằng nhiều hình thức: 50 tác phẩm gửi trực tiếp, 15 tác phẩm gửi qua email, 324 tác phẩm gửi qua đường bưu điện. Một số tác giả gửi kèm theo tác phẩm là những lời tâm sự đầy tâm huyết với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đưa ra những giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, có tác giả ở Hà Nội, Hòa Bình đã đến nộp bài trực tiếp tại Cục Cảnh sát đường thủy.

Với đề tài an toàn giao thông, các tác phẩm dự thi rất phong phú về nội dung phản ánh, từ việc hướng dẫn những quy định của pháp luật khi tham gia giao thông như: không phóng nhanh, vượt ẩu, chấp hành đèn tín hiệu giao thông, đội mũ bảo hiểm, mặc áo phao, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông…; cho đến việc động viên, khuyến khích người dân nâng cao ý thức, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông hay cùng đồng cảm với những nỗi đau của gia đình và chính những nạn nhân của tai nạn giao thông… Tất cả đã tạo ra một sức mạnh động viên cổ vũ vô cùng to lớn cho toàn xã hội cùng chung tay, góp sức vào sự nghiệp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định thực hiện công tác chấm thi, tổ chức thành 03 vòng. Dự kiến tổ chức chấm thi vào tháng 10 và tháng 11/2012. Dự kiến tháng 12/2012 sẽ trao giải cho các tác phẩm xuất sắc

Hạnh Lê