Đây là hoạt động nằm trong dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa chùa Bút Tháp. Với tổng kinh phí đầu tư 17,7 tỷ đồng, các hạng mục được tu bổ bao gồm: tổng thể sân vườn, tam quan, gác chuông, tam bảo, nhà trung, phủ thờ, cổng phụ, nhà bia, hành lang, hậu đường.

Các nội dung tu bổ đều dựa trên cơ sở theo nguyên mẫu, giữ nguyên cấu trúc tổng thể công trình, thay thế các cấu kiện bị hư hỏng bằng vôi vữa truyền thống và gỗ lim chất lượng…

Chùa Bút Tháp có tên chữ là Ninh Phúc Tự được xây dựng vào thời nhà Trần, được trùng tu, tôn tạo ở các triều đại sau này. Đây là một trong số rất ít những ngôi chùa cổ có kiến trúc nghệ thuật đặc sắc của thời Lê – Nguyễn còn lại đến ngày nay. Chùa Bút Tháp được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt năm 2013.

PV