Đây là Chương trình do tỉnh Quảng Nam phối hợp với InterKultur tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ VH,TT&DL.

Đoàn hợp xướng các nước cũng sẽ cùng biểu diễn hòa nhạc giao lưu tại các điểm công cộng ở khu vực phố cổ, với chủ đề “Giai điệu quốc tế” phục vụ công chúng vào các đêm 30/4 và 1/5.

An Khang