Cùng với Biên chung (bằng đồng), Biên khánh (bằng đá) nằm trong hệ thống nhạc cụ trong Nhạc lễ triều Nguyễn, đã bị thất truyền về công nghệ chế tác, chỉnh âm và trình diễn hơn 100 năm nay.

Năm 2010, các chuyên gia của Hàn Quốc đã sang Huế, bước đầu nghiên cứu và phục chế hai bộ Biên chung, Biên khánh tặng cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế; đồng thời các nghệ nhân Hàn Quốc đã chuyển giao công nghệ chế tác cho các nghệ nhân nhạc cụ ở Huế.  

Bộ Biên khánh vừa được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phục chế thành công.

Đến nay, với sự giúp đỡ của chuyên gia Hàn Quốc, các nghệ nhân ở Huế đã chế tác thành công bộ Biên khánh bằng đá lấy từ núi Dồi, Thanh Hóa để đưa vào sử dụng. Bộ Biên khánh mới nhằm hoàn thiện để vừa đảm bảo về mặt hình thức và đảm bảo về mặt âm thanh; không dùng để trưng bày mà trực tiếp tham gia phục vụ vào các lễ tế đàn Xã Tắc, đàn Nam Giao

Đài Trang