Một diễn giả của Việt Nam trình bày những nét cơ bản về lịch sử, văn hóa của Việt Nam. 

Đây là chương trình được Bộ Ngoại giao tổ chức định kỳ hàng năm từ năm 2015 đến nay dành cho cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, trong đó chủ yếu là thành viên của Đoàn Ngoại giao (Cơ quan đại diện Ngoại giao và Tổ chức quốc tế, được mở rộng cho các tổ chức phi chính phủ, trung tâm văn hóa nước ngoài và một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn tại Hà Nội.

Chương trình “Ngày Tìm hiểu Việt Nam” nhằm giới thiệu về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, các thành tựu đổi mới cũng như đường lối, chính sách đối ngoại và phát triển, các ưu tiên trong xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá du lịch của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Các bài trình bày về các nội dung nêu trên được thiết kế đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của các đại biểu.

Các đại biểu trong và ngoài nước chú ý lắng nghe những điều thú vị về văn hóa và lịch sử Việt Nam.

Trong chương trình, các đại biểu còn được tham quan thực tế, trải nghiệm ẩm thực Việt Nam, văn hóa Việt Nam qua vở diễn “Tinh hoa Bắc Bộ” trong không khí của ngày giáp Tết tại Việt Nam. 

Chương trình “Ngày Tìm hiểu Việt Nam” sẽ tiếp tục là một kênh thông tin đối ngoại hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu ngành ngoại giao 2019.

Nhiều sản phẩm của Việt Nam được giới thiệu đến với bạn bè quốc tế. 
Duy Tiến