Việc các cơ quan chức năng quản lý cho mở cửa Đàn Xã Tắc trong ngày Tết xuất phát từ mong muốn tạo điều kiện cho nhân dân đến vãn cảnh, thắp nén hương thơm tưởng nhớ đến cội nguồn tổ tiên. Song hiện nay, do khu vực này vẫn là công trường, rất cần đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật để nghiên cứu, phân tích nên việc đóng cửa Đàn Xã Tắc là nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khảo sát, nghiên cứu công trình.

Theo một số nhà khảo cổ, nhiều di vật tại Đàn Xã Tắc làm bằng chất liệu gốm, nếu thắp quá nhiều khói hương trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng tới việc phân tích niên đại

PV