Buổi giao lưu văn nghệ với những ca khúc mang âm hưởng hào hùng ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, về nghĩa tình với biển đảo quê hương, sự phát triển của quê hương đất nước, mùa xuân và tuổi trẻ đã thu hút sự tham gia cổ vũ của đông đảo đoàn viên thanh niên.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm động viên, phát huy phong trào văn hóa, văn nghệ của tuổi trẻ và vai trò xung kích của thanh niên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Nguyễn Minh