Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Quảng Nam là công trình văn hóa cấp quốc gia, với tổng mức đầu tư 411 tỷ đồng, gồm vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Đây là một trong những công trình điêu khắc mỹ thuật ngoài trời có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc nhằm tôn vinh sự hy sinh lớn lao của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Thời hạn hoàn thành dự án là năm 2013.

Tuy nhiên, tới nay UBND tỉnh Quảng Nam mới được cấp 50 tỷ đồng hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Hiện công trình đang triển khai gặp nhiều khó khăn về vốn. Việc xây dựng tượng đài có đặc thù nghề nghiệp, nếu đầu tư dàn trải, kéo dài sẽ gây lãng phí, việc cấp kinh phí kịp thời cho phần tượng đài và các hạng mục xây lắp liên quan trực tiếp đến tượng đài là rất cần thiết.

Do vậy, Bộ VH,TT&DL đã có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm bổ sung phần ngân sách năm 2012 và 2013 để UBND tỉnh Quảng Nam tập trung hoàn thành công trình theo tiến độ được phê duyệt

T.H.