Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới… đã có rất nhiều cuốn sách, bài thơ, vở kịch… và cả câu đối ca ngợi Người. Không ai có thể thống kê được có bao câu đối viết về Bác, và cũng không thể đánh giá câu nào hay nhất trong số đó. Tuy nhiên có một số câu đối được nhiều người tìm đọc và tâm đắc. Nhân dịp năm mới Quý Tỵ, chúng tôi xin giới thiệu 2 trong số nhiều câu đối như thế.

Câu thứ nhất:

Năm 1969, được tin Hồ Chủ tịch mất, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đã gửi viếng Bác một câu đối:

Chí khí tráng Sơn hà, kim cổ anh hùng duy hữu nhất;
Minh tinh quang nhật nguyệt, Á Âu hào kiệt thị vô song.

Dịch nghĩa là:

Chí khí trải khắp cả non sông; anh hùng xưa đến nay chỉ có một;
Vì sao sáng hơn mặt trời, mặt trăng; hào kiệt cả Á Âu không đâu có.

Câu đối nổi tiếng này, tác giả đánh giá rất cao và đúng với sự nghiệp, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt hai chữ mở đầu của 2 vế đối chính là tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu thứ hai:

Năm 1960 nhân dịp mừng Bác 70 tuổi, ông Nguyễn Văn Từ đã viết một câu đối:

Lo vì Dân, nghĩ vì Dân, vui khổ cũng vì Dân, dốc chí thờ Dân, công Bác với Dân thiên thu bất tận.
Bố gọi Bác, con gọi Bác, cháu chắt lại gọi Bác, nối dòng theo Bác, lòng Dân mong Bác vạn thọ vô cương.

Hai câu đối trên đây, được coi không chỉ hay về nghệ thuật đối chữ, mà rất hay cả về đối nghĩa

Tiến Bình (sưu tầm) - Báo CAND Tết 2013