Chương trình được Saigon Co.op liên kết cùng hơn 600 nhà cung cấp thực hiện với tổng đầu tư ngân sách khuyến mãi lên đến hơn 150 tỷ đồng, được áp dụng trên hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtraplus Thủ Đức và chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Co.op Food.

Có hơn 2.000 sản phẩm thiết yếu được giảm giá đến 50% và lần đầu tiên khách hàng nhận được quyền lợi kép, vừa được tặng phiếu mua hàng, vừa được đồng thời nhận điểm thưởng vào tài khoản. Chương trình diễn ra từ ngày 28/8 và kết thúc đến ngày 24/9

T.H.