Đúng vào ngày này cách đây 144 năm, AHDT Nguyễn Trung Trực đã hy sinh oanh liệt vì dân, vì nước với khí phách anh hùng “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người nước Nam đánh Tây”. Sự hy sinh của Cụ Nguyễn đã góp phần hun đúc lòng yêu nước, ý chí quật khởi, kiên cường chống giặc ngoại xâm của người dân vùng ĐBSCL nói chung và Kiên Giang nói riêng.

Trước khi thực hiện nghi thức lễ dâng hương, hàng ngàn người dân tham gia lễ Thỉnh sắc thần Nguyễn Trung Trực trên đại lộ Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá với rực rỡ cờ hoa, kèn, trống và hàng chục cộ hoa gắn di ảnh Cụ Nguyễn uy nghiêm diễu qua đường phố.

Tại lễ dâng hương, lời chúc văn đã nêu bật tinh thần yêu nước và sự hy sinh quả cảm của AHDT Nguyễn Trung Trực trong những năm đầu chống thực dân Pháp. Sau lời chúc văn, ông Đặng Công Huẩn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ôn lại thân thế, cuộc đời chiến đấu, với những chiến công hiển hách của AHDT Nguyễn Trung Trực; tỏ lòng tri ân, tôn kính và tôn vinh đức tài Cụ Nguyễn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ non sông đất nước của dân tộc, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước của cha ông

H.K.