Dự lễ dâng hương có nhiều đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố trong nước cùng đông đảo nhân dân địa phương. Mở đầu là lễ rước tượng đồng bán thân Anh hùng dân tộc Trương Định (do Tạp chí Xưa và Nay phối hợp với dòng họ Trương trao tặng) và Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh về Đền thờ Trương Định. Ngay sau đó là lễ giỗ theo nghi thức truyền thống của dòng họ, những người tham dự buổi lễ đã thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm, tri ân và ghi nhớ công lao của Bình Tây Đại nguyên soái - Trung thiên tướng quân Trương Định

H.K.