Đây là di tích lịch sử đã xếp hạng, nằm ở vị trí quan trọng về địa lý thuộc phía Tây kinh thành Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay, gắn với truyền thuyết "Sơn tinh - Thủy Tinh" thể hiện tinh thần quật cường chinh phục thiên nhiên của cha ông chúng ta. Đây là công trình của tập thể các chuyên gia lịch sử văn hoá, địa lý, khảo cổ học đã dày công nghiên cứu, đưa ra những cứ liệu mới kết nối "đền Hạ, đền Trung, đền Thượng" trong quần thể thống nhất về giá trị lịch sử cũng như bảo vệ môi trường rừng quốc gia Ba Vì.

Việc công bố bản quy hoạch di tích đáp ứng ước nguyện tìm về cội nguồn của người dân, rất có ý nghĩa trước thềm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2109/QĐ-UB phê duyệt đồ án quy hoạch di tích quan trọng này

PV