Trong danh sách các di sản phi vật thể quốc gia được công bố lần này có các loại hình: Ngữ văn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Lễ hội truyền thống; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Nghề thủ công truyền thống. Các Di sản văn hóa phi vật thể này được đánh giá là những di sản có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đông đảo người dân.

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Một số di sản trong tổng số 26 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Khan (Sử thi) của người Ê Đê (tỉnh Đắk Lắk); Lễ hội Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định); Lễ hội vía Bà Ngũ hành (xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An); Tết Sử giề pà của người Bố Y (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai),...

C.V.