Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội cho biết, trên địa bàn Thủ đô có khoảng 1.500 địa điểm đền, phủ, điện thờ Mẫu từ các làng, xã, phố phường đến các tư gia. Nhiều chuyên gia như Giáo sư Tô Ngọc Thanh, Giáo sư Ngô Đức Thịnh hay các thanh đồng, thủ nhang khác đều cho rằng, bên cạnh những mặt tích cực, văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu còn tồn tại nhiều vấn đề như: chưa có sự thống nhất, chuẩn mực chung nên dẫn đến sự xáo trộn, không giống nhau trong cách thức thờ tự ở các đền, phủ; một số cá nhân lợi dụng việc hầu đồng để trục lợi,…

Các đại biểu đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cần đưa ra được sự thống nhất chung về các qui định trong văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu tại Việt Nam, từ đó có những biện pháp phù hợp để quản lý nhằm phát huy, phát triển loại hình tín ngưỡng tâm linh đặc sắc này một cách hiệu quả.

Cảnh Vũ