Tham dự Hội thảo là những học giả có uy tín trong nhiều lĩnh vực đến từ Việt Nam và một số nước trên thế giới. Hội thảo năm nay được tổ chức có nhiều điểm thay đổi so với các năm trước.

Đó là sự tham gia biểu diễn với chương trình văn nghệ của các nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ Việt Nam nhằm quảng bá nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế; giới thiệu văn hóa Việt Nam với giới trí thức Australia, đồng thời phục vụ sinh viên và kiều bào ta tại Australia để hướng sinh viên, kiều bào về với cội nguồn của dân tộc, đem sức lực trí tuệ cống hiến xây dựng quê hương, đất nước.

Bên cạnh các hoạt động tham gia phục vụ Hội thảo, các nghệ sỹ đến từ Việt Nam có cơ hội giao lưu, tham quan các cảnh đẹp nổi tiếng của đất nước Australia, tham gia biểu diễn phục vụ cho các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đang công tác tại Australia vào ngày 1/12

PV