Theo đó, lễ đón nhận bằng của UNESCO sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 31/1/2015 tại TP Vinh (Nghệ An) với mục đích tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca ví, giặm xứ Nghệ, và bảo tồn, phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong phiên họp ngày 27/11/2014, tại Paris, Pháp.

Trước đó, từ tháng 12/2012, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

V.Q.