Như trên CAND đã đưa tin, vào tháng 9/2014, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập đoàn thanh tra làm rõ đơn thư tố cáo sai phạm về thu chi tài chính cơ quan của ông Khanh cùng bà Nguyễn Thị Duyên -Chánh văn phòng, kiêm Kế toán của Hội Văn học nghệ thuật. 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định.

Đoàn thanh tra đã xác định, ông Khanh cùng với kế toán Nguyễn Thị Duyên đã có những sai phạm về chế độ thu chi tài chính và nhiều vấn đề khác. Thời gian đình chỉ công tác đối với ông Khanh là 90 ngày kể từ ngày 3/7. Đồng thời, Sở Nội vụ cũng công bố quyết định tạm thời giao ông Nguyễn Đức Hòa- Phó Chủ tịch, phụ trách điều hành Hội Văn học Nghệ thuật. 

UBND tỉnh cũng đề nghị chuyển toàn bộ hồ sơ từ Đoàn thanh tra sang cho Cơ quan CSĐT tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm, xử lý theo pháp luật.

Nam Yên - Phương Thảo