Trước đó, TP Huế cũng đầu tư gần 1 tỷ đồng mở rộng bến thuyền du lịch Tòa Khâm, trong đó xây mới khu neo đậu thuyền dài thêm 82m, kéo dài đến sát chân cầu Trường Tiền, bậc cấp lên xuống thuyền để du khách lên xuống thuyền rồng thuận tiện, an toàn hơn.

Hiện mỗi ngày tại Bến thuyền Tòa Khâm có gần 120 thuyền rồng phục vụ du lịch và ca Huế trên sông Hương

Đài Trang