Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với Bộ VH, TT&DL và các cơ quan liên quan thực hiện việc nghiên cứu, lập quy hoạch và trình phê duyệt quy hoạch Khu Du lịch quốc gia Núi Sam theo quy định hiện hành, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng và các quy hoạch liên quan của địa phương; sử dụng nguồn vốn xã hội hóa để triển khai thực hiện quy hoạch.

Núi Sam là điểm du lịch nổi tiếng ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Nơi đây không chỉ là cảnh đẹp thiên nhiên, tại đây còn có nhiều di tích kiến trúc, văn hóa đã khắc sâu vào tâm linh người dân đồng bằng Nam Bộ. Di tích núi Sam thuộc xã Vĩnh Tế, TP Châu Ðốc, tỉnh An Giang.

Trân Trân