Công điện nêu rõ: dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 sắp tới dự báo lượng khách du lịch sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ép giá, chèo kép, đeo bám du khách, nhất là các địa bàn trọng điểm.

Vì thế, để ngăn chặn tình trạng này, đặc biệt là giảm thiểu nguy cơ mất an ninh đối với du khách, Bộ VH, TT&DL yêu cầu ngành du lịch các tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến khách du lịch trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, sắp xếp và quy hoạch lại hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn

Thái Hoàng