Cha là chiến sĩ an ninh (1)

Người lính thầm lặng vệ binh Cụ Hồ

Những năm mới dựng cơ đồ

Khó khăn chồng chất, lờ mờ tương lai

Biết rõ đời lắm chông gai

Cha vẫn theo Đảng kề vai diệt thù

Dấn thân lên tận chiến khu

Xây dựng lực lượng diệt trừ Việt gian

Đánh Quốc dân đảng tan hoang

Nhổ bọn đặc vụ bạo tàn chui sâu (2)

Đánh từ Việt Bắc rừng sâu

Đánh lên biên giới tuyến đầu núi xanh (3)

Gắn với bộ đội, dân quân

Bảo vệ cách mạng, nhân dân yên bình

Giữ cho Việt Bắc uy linh

Không còn gián điệp rập rình ngày đêm

Sông Lô tàu Pháp kéo lên

Pháo binh ta diệt bao tên giặc thù

Bắc Kạn lính Pháp nhảy dù

Quân ta bắt gọn chẳng trừ một tên

Chính phủ, Trung ương vẹn nguyên

Lãnh đạo cách mạng tiến lên không ngừng

Kháng chiến đang lúc vui mừng

Thì cha gặp nạn giữa chừng hy sinh (4)

Chết trong tư thế anh hùng

Chỉ huy đánh Pháp săn lùng Việt Minh

Khiến cho chúng phải thất kinh

Mỗi lần nhớ đến an ninh Cụ Hồ

Thu Đông ấy ta thắng to (5)

Có cha góp sức vào pho sử này

Dẫu cha đã mất bao ngày

Lòng con vẫn chứa chan đầy tình thương

Thương cha đã đổ máu xương

Đã nêu gương sáng dẫn đường con đi

Nên con không sợ hiểm nguy

Đem hết sức lực ra vì nhân dân

Cả đời chẳng nghĩ đến mình

Theo Bác, theo Đảng, theo dân đến cùng (6)

Học cha bản lĩnh anh hùng

Của người cộng sản quên mình hy sinh

Xứng danh là một chiến binh

Là người “cán bộ an ninh Cụ Hồ”…

(1) Cha tôi là thành viên Ban Giám đốc Nha Công an Liên khu X ở Việt Bắc.

(2), (3) Cha tôi đã tham gia đánh Quốc dân đảng và bọn Việt gian từ Phú Thọ tới Yên Bái và Lào Cai, giáp ranh với Trung Quốc vào những năm đầu cách mạng.

(4) Cha tôi hy sinh trong chiến dịch Thu Đông 1947 khi đang

làm nhiệm vụ đánh chặn giặc Pháp.

(5) Thu Đông 1949 ta đã đập tan được kế hoạch của giặc Pháp đánh lên Việt Bắc hòng tiêu diệt đầu não cách mạng.

(6) Tôi tham gia các hoạt động cách mạng liên tục 50 năm và 50 năm tuổi Đảng mới nghỉ hưu.

Hồ Đông Ngàn