Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt Đề án tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2015 tại Quyết định số 187/QĐ-BVHTTDL.

Theo đó, chủ đề của Festival là: “Thế hệ trẻ Việt Nam - Hội nhập - Phát triển”; “Cuộc sống đô thị và hiện đại hóa nông thôn”.

Nội dung Festival thể hiện các vấn đề của cuộc sống đương đại, phản ánh hiện thực, con người, văn hóa, phong cảnh, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các nội dung khác hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ.

Theo Đề án, Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2015 sẽ được tổ chức trên quy mô toàn quốc, thời gian phát động vào tháng 3/2015, khai mạc triển lãm và trao giải thưởng vào tháng 9/2015, tại Hà Nội. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi -kể cả người Việt Nam sống và làm việc ở nước ngoài.

Được biết, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2015 nhằm khuyến khích sự phát triển của lực lượng nghệ sĩ trẻ, góp phần thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, công bố tác phẩm phản ánh cuộc sống đương đại qua lăng kính của lực lượng nhiếp ảnh trẻ Việt Nam.

Hải Châu