Các tác phẩm phản ánh về truyền thống thành tựu, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân trong 70 năm qua, trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ Công an với Quân đội, với các cấp, sự gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân, những gương người tốt, việc tốt trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều tra Bác Hồ dạy” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Buổi triển khai, phát động cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật Công an nhân dân Vĩnh Long 2015.

BTC sẽ nhận ảnh dự thi từ hôm nay đến ngày 31/7 và dự kiến triển lãm vào tối ngày 10/8/2015 tại Quãng trường TP Vĩnh Long.

BTC mời các thành viên Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ quốc gia gồm: Đồng Đức Thành, Lê Hồng Linh, Nguyễn Duy Anh chấm giải và chọn 120 tác phẩm triển lãm, trong đó trao 11 giải thưởng: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích.

Dương Thu