Triển lãm trưng bày 90 bức ảnh, ghi lại những hoạt động chủ yếu của Quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 1975 đến nay trên mọi lĩnh vực: Bảo vệ tổ quốc, luyện tập sẵn sàng chiến đấu, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa giáo dục, đối ngoại… Thể hiện sâu sắc lòng yêu nước, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sức sáng tạo, tinh thần phấn đấu vươn lên khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các tác phẩm góp phần khắc họa rõ nét hơn hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ với  những phẩm chất cao quý: trung hiếu vẹn toàn, không ngại khó, không ngại khổ, luyện giỏi, rèn nghiêm, công tác tốt, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

Du khách đến TP.HCM tham quan triển lãm "Người chiến sĩ hôm nay"

Triển lãm "Người chiến sĩ hôm nay" diễn ra từ 13/12/2014 đến ngày 30/3/2015 tại bảo tàng Chứng tích chiến tranh, TP.HCM.

N.H.