Triển lãm đã trừng bày 250 hình ảnh của 21 đơn vị thuộc huyện, thành phố và các đảng ủy trực thuộc cùng hơn 100 đầu sách, báo, tạp chí có nội dung phản ánh về cuộc đời hoạt động, thân thế, sự nghiệp của Bác; về các tấm gương lao động sản suất điển hình, tiêu biểu từ phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm qua.

Quang cảnh triển lãm.

Triển lãm là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Lâm Đồng có thêm cơ hội để tìm hiểu thêm về Bác qua những hình ảnh, tư liệu, đó là những câu chuyện cảm động về tư tưởng, tình cảm của Người đối với nhân dân, đất nước.

Kim Ngân