Với tiêu chí xét giải thưởng không chỉ với các tác phẩm của hội viên thuộc Hội LHVHNT Hà Nội mà còn bao gồm các tác phẩm đặc sắc của tất cả các tác giả dù không phải là hội viên của hội, nên theo nhận xét của nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội LHVHNT Hà Nội thì “chất lượng các tác phẩm đoạt giải năm nay tương đối tốt và phong phú”.

Các tác giả được trao giải thưởng.

Chuyên ngành văn học có bốn tác phẩm đoạt giải thưởng gồm: “Thời tốc độ và tâm lý sáng tạo” (tập phê bình, tiểu luận) của nhà thơ, nhà phê bình văn học Phạm Khải; “Mùi chữ” (tập phê bình, tiểu luận) của nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam; Tiểu thuyết “Cửa hiệu giặt là” của nhà văn Ðỗ Bích Thúy và “Có một phố vừa đi qua phố” của tác giả trẻ (đã mất) Ðinh Vũ Hoàng Nguyên.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô là giải thưởng có uy tín của Hội LHVHNT Hà Nội. Từ năm 2012 đến nay, giải thưởng này được xét tặng hai năm một lần.

Cảnh Vũ