Với chủ đề “Học để góp phần phát triển địa phương, đất nước và đóng góp cho nhân loại”, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được phát động và triển khai rộng khắp tới các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công nhân viên, các tầng lớp nhân dân trên toàn bộ các quận, huyện thành phố.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Rất nhiều hoạt động được tổ chức trong tuần lễ này, trong đó, đáng chú ý là chương trình “Chung tay xây dựng thư viện thường xuyên đọc nhiều sách hay” tại các trường trên địa bàn thành phố.

Diễu hành xe tuyên truyền, kêu gọi người dân tham gia “Tuần lễ hưởng hứng học tập suốt đời” năm 2015.

Thư viện nhà trường đổi mới hình thức hoạt động bằng nhiều giải pháp: luân chuyển sách sách từ thư viện đến các tủ sách trên lớp… Các cơ sở giáo dục tổ chức thảo luận, trao đổi với phụ huynh, học sinh về hoạt động đọc sách trong nhà trường, tại gia đình, tổ chức hướng dẫn cha mẹ, ông bà cách đọc sách, kể chuyện cho trẻ…

Các hoạt động của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015 diễn ra từ 27/9 đến 5/10.

N.Hoa