Cuộc thi được tổ chức từ 23/4 đến 14/6, với đối tượng dự thi là sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trên toàn quốc.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên trong việc tìm hiểu về môi trường và cộng đồng, đặc biệt là bảo vệ nguồn tài nguyên nước; khuyến khích những ý tưởng sáng tạo, những hành động thiết thực thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với xã hội. Cuộc thi cũng là hoạt động thiết thực giúp sinh viên trải nghiệm “Mùa hè xanh” có ý nghĩa, thông qua việc trở thành người trực tiếp thực hiện và giám sát một dự án thực tế, có ích cho cộng đồng.

6 dự án xuất sắc nhất sẽ nhận được 50 triệu đồng mỗi đội để thực hiện cùng chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh 2015”, áp dụng ngay tại những vùng đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng.

Hải Châu