Được biết, cuộc thi lần này có tổng cộng 55 mẫu thiết kế được lựa chọn từ 10 quốc gia thành viên. Cả hai mẫu tem và mẫu dấu của Việt Nam đều thể hiện sự thống nhất của Cộng đồng Kinh tế ASEAN theo phương châm "Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng".

Ba trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN bao gồm Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa - Xã hội đã được họa sĩ Nguyễn Du thể hiện qua mẫu dấu bưu điện gồm hình ảnh logo của khối ASEAN và ba bán phần của hình tròn tạo thành một hình chữ C, kèm theo hình bông lúa.

S.Thương