Bộ VH,TT&DL cũng yêu cầu Hãng phim Truyện I thực hiện bộ phim đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đã được ký kết và hàng tháng, báo cáo tiến độ, chất lượng thực hiện bộ phim bằng văn bản với UBND TP Hà Nội, Cục Điện ảnh, Bộ VH,TT&DL.

Bộ phim truyền hình "Thái sư Trần Thủ Độ" của biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn, dựa trên kịch bản văn học "Trần Thủ Độ và người tình" là dự án phim kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Dạ Miên