Để dự thi hoa hậu quốc tế, thí sinh Việt Nam phải là người đã đạt danh hiệu tại các cuộc thi hoa hậu toàn quốc, hoa hậu vùng, miền, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có văn bản đồng ý của Bộ Văn hóa - Thông tin. Thí sinh ra nước ngoài dự thi phải do một đơn vị có tư cách pháp nhân của Việt Nam làm đại diện và trực tiếp đưa đi. 

Quy chế mới chỉ điều chỉnh đối tượng là các tổ chức Việt Nam tổ chức thi hoa hậu trong nước và liên doanh với nước ngoài tổ chức thi hoa hậu quốc tế tại Việt Nam và đưa thí sinh ra nước ngoài dự thi hoa hậu quốc tế. Các hoạt động tổ chức bình chọn người đẹp nhân các hoạt động văn hoá, xã hội khác không chịu sự điều chỉnh này

Dạ Miên