Đây là lần đầu tiên hội chợ được tổ chức tại Bình Phước. Hội chợ do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Triển lãm hội chợ thương mại Trung Nam (TP Hồ Chí Minh) cùng thực hiện.

Dự kiến hội chợ có hội nông dân 7 tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ với 166 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đăng ký tham gia.

Mục đích của hội chợ nhằm giới thiệu, quảng bá những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tạo cơ hội gặp gỡ trực tiếp giữa người nông dân với người tiêu dùng và các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp để trao đổi thông tin, tiếp cận công nghệ mới; tăng cường xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng dịch vụ nông thôn; khai thác mọi nguồn lực để hỗ trợ kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh phát triển bền vững.

Ngoài ra, hội chợ còn là dịp để tôn vinh các thương hiệu, sản phẩm các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong tỉnh.

Đức Trí